Return to Методичні об’єднання

Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів

Аналіз роботи методичного об’єднання

 вчителів початкової школи

 

МО вчителів початкової школи працює над розв’язанням завдання навчання та виховання учнів у сучасних умовах.

У 2016-2017 н.р. методичне  об єднання учителів початкової школи спрямовувало свою роботу на:

  • удосконалення уроку як основної форми навчально-виховної роботи;
  • пошуки різноманітних форм занять для розвитку пізнавальних потреб, здібностей, нахилів учнів;
  • впровадження у практику сучасного педагогічного досвіду.

Методичну роботу побудовано на основі системного підходу та принципів неперервної освіти педагогічних працівників, на діагностичній основі, глибокому вивченні та аналізі результативності навчально-виховного процесу і рівня вихованості учнів, рівня професійної підготовки педагогів .

На засіданнях МО початкових класів у 2016-2017н.р. розглядалися нормативно-правові документи щодо організації навчально-виховного процесу в закладах освіти, актуальні проблеми методики викладання шкільних дисциплін, інформація стосовно проведення навчальних, позакласних занять, велися огляд та обговорення педагогічної літератури, книг, тощо. Засідання МО проводилися щокварталу.

У період між засіданнями обговорювалися творчі звіти вчителів, що атестуються, проводилися методичні тижні, індивідуальні та групові консультації для учителів. Педагоги вивчали якість знань, умінь і навичок учнів, рівень їх вихованості. Проводились тижні педагогічної майстерності, методичні оперативки тощо.

Члени методичного об єднання вчителів початкових класів працювали над проблемою „ Особистісно орієнтований урок у початковій школі ”

На засіданнях М О обговорювалися і затверджувалися складені вчителями тексти контрольних робіт, моделі окремих уроків.

Члени МО активно впроваджували у свою роботу нові методики навчання, зокрема проводили уроки з використанням мультимедійних технологій.

Вчителі Карамач Л.М. і Костюковська О.Є. виступали на районних МО

.Відкриті уроки на шкільних МО провели Пришедюк Р,А., Кузьмич О.К., Баран А. О.

.На базі Великоолексинського НВК «школа-сад» проходили засідання Шкіл для 1-2 класів. Відкриті уроки провели Костюковська О.Є.та Тупік Ю.О.

Багато часу вчителі, Зволінська Р. І., Кузьміч О.К. приділяли роботі з обдарованими дітьми. Вихованці цих вчителів здобули 2і 3 місця на олімпіаді «Юне обдарування».

Позакласна робота велася відповідно до плану роботи методичного об ‘єднання класних керівників.У жовтні цього року було проведено Тиждень початковаї школи. Карамач Л.М. підготувала виставку малюнків,Тупік Ю.О. провела свято «Осіння казка»,Баран А.О. провела вікторину «Герої відомих казок» Костюковська О.Є провела Батьківський день у 1-Б класі. Кращі позакласні заходи були проведені вчителями

Костюковською О.Є. та Пришедюк Р. А.( „Свято Наума ” та «Прощання з Буквариком»), Зволінською Р.І. та Кузьміч О.К. («Прощання з початковою школою»), Карамач Л.М. тісно співпрацювала з батьками і показала проектну роботу («Чотири пори року», «Свято казки» та проводила волонтерську роботу).Тупік Ю.О.(«Свято осені» та відкриту виховну годину  «Вчимося бути добрими людьми»), Баран А. О.(Свято Матері»).

Вчителями нашої кафедри було проведено багато екскурсій:

На Вишневу гору,зоопарк м. Рівне, Краєзнавчий музей, у Обласну дитячу бібліотеку,Рівненський ляльковий театр.

Учні 2-4 класів приймали активну участь та стали призерами всеукраїнських конкурсів „Колосок”, „Кенгуру”та конкурсу імені Яцика з української мови.

Аналіз роботи свідчить, що за минулий навчальний рік значно підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, посилилась увага до виховної та розвивальної функції навчання, до пошуків його ефективних форм і методів.

Перевірка навичок читання, обчислювальних навичок, навичок списування молодших школярів також свідчить про поліпшення результативності навчання, порівняно з попередніми роками.

Однак у роботі МО школи є і недоліки:

  • Значна частина учнів має низький рівень орфографічної грамотності;
  • Не завжди теоретичні знання учні вміють застосувати практично;
  • Частина учнів має незначний інтерес до читання.

Тому робота педагогів повинна зосереджуватися на:

  • Інтенсивній мовній практиці учнів (усній і писемній);
  • На подоланні розриву між теорією та практикою у навчанні мови;
  • На формуванні читацьких навичок та інтересу до вивчення художньої літератури.

У 2016-2017 н.р. МО вчителів початкової школи продовжуватиме працювати над проблемою: „ Особистісно орієнтований урок у початковій школі ”.

 

 

Результати державної підсумкової атестації учнів 4-х класів

 

Клас 4 – А   Вчитель – Кузміч О.К.

 

Предмет Початковий рівень % Середній рівень % Достатній рівень % Високий рівень %
Кількість учнів Писало роботу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Рівень навченості
Читання 17 17 5 12 100 1
Математика 17 17 2 2 23.5 2 3 8 76.5 1
Укр. мова 17 17 1 4 1 35.3 6 5 64.7 1

 

Клас 4 – Б Вчитель –  Зволінська Р.І.

 

Предмет Початковий рівень % Середній рівень % Достатній рівень % Високий рівень %
Кількість учнів Писало роботу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Рівень навченості
Читання 16 16 1 2 18.75 3 4 6 81.25 1
Математика 16 16 2 6 50 3 5 50 1
Укр. мова 16 16 1 5 28.1 9 1 3 56.5 3 1 17.4 1