Return to ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ ЗАКЛАДУ

Інформація про використання публічних коштів

Загальний обсяг видатків на заклад/ об’єкт за 2019 рік та план на 2020 рік, грн.

  за 2019 рік на 2020 рік
Загальний обсяг видатків 13447405 11514080


У тому числі за різними типами бюджету та інших надходжень, грн.

  за 2019 рік на 2020 рік
Державний бюджет 7127893 8691280
Місцевий бюджет 4558417 1431600
Інші надходження 184403 36760

 


Загальний обсяг поточних видатків на об’єкт за 2019 рік та план на 2020 рік, грн

  за 2019 рік на 2020 рік
Загальний обсяг поточних видатків  11684211 11514080

Поточні видатки, грн.

  за 2019 рік на 2020 рік
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 8524116 10122880
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 345688 400000
Інші поточні видатки 1051212 991200

 Капітальні видатки, грн.

  за 2019 рік на 2020 рік
Загальний обсяг капітальних видатків  1763194 0