Лют 13

Громадське обговорення

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського
обговорення   проєкт наказу  «Про внесення змін до Порядку зарахування,
відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів
освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» (в частині реалізації
цих процесів засобами АІКОМ).
Зауваження та пропозиції до зазначеного проєкту приймаються у
довільній формі до 21 лютого 2024 року на електронну
адресу: tetiana.nahirniak@mon.gov.ua
Ознайомитись з проєктом наказу можна за покликанням
https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-do-gromadskogo-obgovorennya-
proyekt-nakazu-pro-vnesennya-zmin-do-poryadku-zarahuvannya-vidrahuvannya-
ta-perevedennya-uchniv-do-derzhavnih-ta-komunalnih-zakladiv-osviti-dlya-
zdobuttya-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti

Залишити відповідь

Your email address will not be published.